Preskočiť na obsah

Javisko 1/2007

P R O L Ó G
Jaroslava Čajková: Bez rozprávky – život prázdny
Neviem, či možno o rozprávkach hovoriť ako o národnom bohatstve, hoci ony ako jedny z prvých formovali a kultivovali jazyk a reč ľudstva i národov. Viac nás v tomto čísle bude zaujímať ich obsah, ktorý sa prelieval európskym, a nielen európskym územím z úst jedného človeka do uší iných ľudí a nimi ovplyvnený premieňal sa ako meňavka, vystrkujúc nové chápadielka, no zachovávajúc si svoju podstatu a existenciu. A tiež posolstvo, odkaz či poučenie, aj ponuku odpútať sa od jednej reality a prestúpiť načas do inej – rozprávkovej, krutej, no statočnej a spravodlivej.
(celý prológ si prečítate v Javisku 1/2017)
T É M A   Č Í S L A
Mariana Čechová: Performancie konfliktu ako dramatického jadra v klasickej rozprávke
Eva Pršová: Symbolika a hodnota domova v autorskej rozprávke
Slavka Civáňová: Čarodejník z krajiny Oz – z knihy na javisko
Lenka Dzadíková: Súčasné slovenské bábkové hry
Meszáros – Foltán – Šišková – Pajanková – Šárik – Varhaníková – Bekéniová – Galková: Rozprávky nášho života (anketa)
F E S T I V A L Y
Marica Harčaríková: Srdce na dlani
Ľubica Bekéniová: Vydarené integrovanie hendikepovaných
Z O   Ž I V O T A   D I V A D E L N Í K O V
Mária Rapošová: Za vinše po grajcäri
Mária Frankovská: Divadlo Makyta po jedenástich rokoch opäť ožilo
Helena Ferencová: Nová scéna v Múzeu bábok a hračiek na Slovensku
Jaroslava Čajková: Dramatická výchova v Národnej rade SR
Vlasta Kunovská: Soaré pre tetu Milku
Pavol Demko: Ešte jedno obzretie za rokom 2016
D O   K N I Ž N I C E
jč: Spice girls slovenského divadla
Ivan Gontko: Bábkar s básnickou dušou
S P O M I E N K Y
Vladimír Štefko: Odišla Guľôčka, Matka Guráž...
Blaho Uhlár: Milan Brežák
Milana Jutková: Divadelník Pavol Belán
Jaroslava Čajková: Bábkarka a metodička hornej Nitry
O Z N A M Y
Ministerstvo kultúry SR: Bábkari zapísaní v UNESCO
red: Prednášam, teda som... v Kremnici
Jaroslava Čajková: Súpis článkov Javiska 2015 – 2016

P R O L Ó G
Jaroslava Čajková: Bez rozprávky – život prázdny
Neviem, či možno o rozprávkach hovoriť ako o národnom bohatstve, hoci ony ako jedny z prvých formovali a kultivovali jazyk a reč ľudstva i národov. Viac nás v tomto čísle bude zaujímať ich obsah, ktorý sa prelieval európskym, a nielen európskym územím z úst jedného človeka do uší iných ľudí a nimi ovplyvnený premieňal sa ako meňavka, vystrkujúc nové chápadielka, no zachovávajúc si svoju podstatu a existenciu. A tiež posolstvo, odkaz či poučenie, aj ponuku odpútať sa od jednej reality a prestúpiť načas do inej – rozprávkovej, krutej, no statočnej a spravodlivej.
(celý prológ si prečítate v Javisku 1/2017)

T É M A   Č Í S L A
Mariana Čechová: Performancie konfliktu ako dramatického jadra v klasickej rozprávke
Eva Pršová: Symbolika a hodnota domova v autorskej rozprávke
Slavka Civáňová: Čarodejník z krajiny Oz – z knihy na javisko
Lenka Dzadíková: Súčasné slovenské bábkové hry
Meszáros – Foltán – Šišková – Pajanková – Šárik – Varhaníková – Bekéniová – Galková: Rozprávky nášho života (anketa)

H R A
Jozef Mokoš: Z rozprÁVKY do rozprÁvky

F E S T I V A L Y
Marica Harčaríková: Srdce na dlani
Ľubica Bekéniová: Vydarené integrovanie hendikepovaných

Z O   Ž I V O T A   D I V A D E L N Í K O V
Mária Rapošová: Za vinše po grajcäri
Mária Frankovská: Divadlo Makyta po jedenástich rokoch opäť ožilo
Helena Ferencová: Nová scéna v Múzeu bábok a hračiek na Slovensku
Jaroslava Čajková: Dramatická výchova v Národnej rade SR
Vlasta Kunovská: Soaré pre tetu Milku
Pavol Demko: Ešte jedno obzretie za rokom 2016

D O   K N I Ž N I C E
jč: Spice girls slovenského divadla
Ivan Gontko: Bábkar s básnickou dušou

S P O M I E N K Y
Vladimír Štefko: Odišla Guľôčka, Matka Guráž...
Blaho Uhlár: Milan Brežák
Milana Jutková: Divadelník Pavol Belán
Jaroslava Čajková: Bábkarka a metodička hornej Nitry

O Z N A M Y
Ministerstvo kultúry SR: Bábkari zapísaní v UNESCO
red: Prednášam, teda som... v Kremnici
Jaroslava Čajková: Súpis článkov Javiska 2015 – 2016