Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Vyznáte sa v literatúre?

Národné osvetové centrum hľadá odborného pracovníka pre literárne umenie na polovičný pracovný úväzok. Termín nástupu je ihneď. Vyžadujeme základný prehľad v oblasti neprofesionálnej literárnej tvorby a skúsenosti s tvorbou vlastných literárnych textov.
Viac

Prevencia vybraných sociálnopatologických javov

Národné osvetové centrum ponúka záujemcom účasť na seminári Prevencia vybraných sociálnopatologických javov, ktorý sa uskutoční 15. – 16. marca 2018 v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Účastnícky poplatok za vzdelávanie je 20 €/účastník, v prípade jednodňovej účasti 10 €/účastník. Počet je limitovaný na 35 osôb, záväznú prihlášku preto treba poslať obratom. Edukačné podujatie je prioritne určené riadiacim a metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych inštitúcií.
Program
Prihláška a organizačné pokyny

Objavujem, hľadám, tvorím

Výstava Štefana PástoraV pondelok 19. 2. 2018 sa uskutoční vernisáž výstavy Objavujem, hľadám, tvorím košického autora Štefana Pástora, ktorý sa dlhé roky aktívne zapája do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta, kde bol niekoľkokrát ocenený. Jeho práce sme mohli vidieť aj v celoštátnom kole súťaže Výtvarné spektrum. Za jeho tvorbu a prínos v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby mu bolo Národným osvetovým centrom udelené najvyššie ocenenie Medaila D. G. Licharda. Nenechajte si ujsť výber z jeho tvorby za posledných 10 rokov.
Plagát

Tréning venovaný marketingu

Národné osvetové centrum organizuje v dňoch 6. – 7. 3. 2018  tréning Marketing v praxi kultúrnych organizácií.  Školiteľ Jaroslav Dodok sa zameria na marketingovú komunikáciu, budovanie značky kultúrnej organizácie, realizáciu marketingovej kampane, reklamy a PR, ako aj tréning postupov na zostavenie kampane a marketingového plánu organizácie a nácvik praktických zručností v modelových situáciách z reálnej praxe. Účastnícky poplatok je 20 eur na osobu. Podujatie sa uskutoční v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.
Pozvánka
Organizačné pokyny a prihláška

Rozbieha sa nový ročník celoštátnych postupových súťaží

Národné osvetové centrum tento rok pripravuje 14 celoštátnych postupových súťaží v rôznych žánroch neprofesionálneho umenia. Záujemcovia o účasť v súťažiach sa už môžu hlásiť do prvých kôl podľa svojho bydliska alebo pôsobenia. Propozície všetkých celoštátnych súťaží na rok 2018 spolu s prihláškami, protokolmi, hodnotiacimi správami a ostatnými formulármi sú zverejnené na spoločnej podstránke http://nocka.sk/osvetova-cinnost/celostatne-postupove-sutaze2/propozicie a zároveň aj na podstránkach jednotlivých súťaží. Organizátorom po prvýkrát ponúkame aj možnosť využiť súbor na tvorbu súhrnnej tabuľky údajov zo všetkých dodaných prihlášok na regionálne/krajské/celoštátne kolá súťaží.  
Súbor a návod

Výzva: Slovensko spievaj!

Slovensko spievaj!Únia speváckych zborov v spolupráci s Národným osvetovým centrom vyhlasuje rok 2018 za Rok zborového spevu s podtitulom Slovensko, spievaj! Rok zborového spevu, ktorého cieľom je oživenie zborového spevu v školách, kultúrnych centrách, obciach a mestách podporil aj Fond na podporu umenia a pre podprogram 4.4.2. stanovil prioritu pre projekty zamerané na rozvoj zborového spevu – viac na stránke www.fpu.sk. Informácie o akciách pripravovaných v rámci Roka zborového spevu Slovensko, spievaj!: Dominika Semaňáková, Národné osvetové centrum, 02/204 71 209, dominika.semanakova@nocka.sk.

Ocenenie Dedina roka 2017 odovzdal minister

Dedina roka 2017Ocenenie Dedina roka si tento rok zástupcovia víťaznej obce Oravská Polhora (okres Námestovo) prevzali priamo z rúk ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa. Okrem Oravskej Polhory, ktorá získala aj právo reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, si ocenenie prevzalo aj ďalších dvanásť obcí.
Viac na http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

Scénická žatva vo svetovej sedmičke

Súťaž slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou Scénická žatva získala mimoriadne medzinárodné ocenenie. Je jedným zo 7 festivalov z celého sveta, ktoré boli koncom augusta ocenené na 16. svetovom divadelnom festivale a 33. kongrese medzinárodnej mimovládnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA v Monaku. Ocenenia pre divadelníkov a medzinárodné divadelné festivaly AITA/IATA udeľovala po prvý raz. Dôvodom boli dve významné jubileá – 60. výročie vzniku Svetového festivalu amatérskeho divadla a 65. výročie založenia AITA/IATA. Scénická žatva bola ocenená práve v čase konania 95. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov. Cenu do Martina priviezol predseda Slovenského strediska AITA/IATA Jozef Krasula a na pódiu Národného domu ju prevzal generálny riaditeľ Národného osvetového centra Jaroslav  Mendel. Okrem Scénickej žatvy boli na kongrese v Monaku ocenené tieto festivaly: Svetový festival detského divadla v Lingene (Nemecko), Jiráskov Hronov (Česko), putovný festival  NEATA (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Faerské ostrovy, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko ), AACTFest na Floride (USA), Medzinárodný festival v Toyame (Japonsko) a Svetový festival divadla (Monako).

Foto: Peter Zákuťanský

UNICA 2017

UNICA 2017 - medailaNa 79. festivale a kongrese amatérskeho filmu UNICA 2017 v Dortmunde získalo Slovensko striebornú medailu za animovaný film Adely Križovenskej Kapušiansky hrad a Čestné uznanie za videoklip Marcela Meluša a skupiny autorov z Nitrianskeho kraja One Take. Slovensko reprezentovali  filmy ocenené na tohtoročnej súťaži amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017. Šesť z nich bolo zaradených do hlavnej súťaže a dva Stručná informácia Emila Chlebničana, Marcely Chlebničanovej z Kriváňa a Keď musíš... Jána Kusku a Nicolausfilmu z Liptovského Mikuláša sa zúčastnili samostatnej súťaže minútových filmov World Minute Movie Cup. Viac informácií o podujatí, ktoré sa konalo od 5. – 12. augusta 2017, nájdete na http://unica-web.com/.

Slovensko v Európe pre občanov prvé

Slovenskí žiadatelia o podporu z programu Európa pre občanov sa už naučili pripravovať aj väčšie projekty. Dôkazom toho sú tri projekty, z ktorých každý získal z programu sumu okolo 100-tisíc eur. Dokopy získalo podporu 28 slovenských projektov v celkovej výške 962 000 eur. V rámci 33 krajín zapojených do programu Európa pre občanov sa tento rok Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov. Európsky priemer bol 8 úspešných projektov na krajinu. Národným koordinačným a implementačným orgánom programu Európa pre občanov je Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.
Viac

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.