Preskočiť na obsah

Tvorivé divadelné dielne

Počas konania Scénickej žatvy sa v dňoch od 25. do 29. augusta uskutočnia tri tvorivé divadelné dielne:

1. Klaun v hračkárstve
2. Scénografia
3. Divadlo poézie

Účastnícky poplatok je 30,00 € na osobu. Zabezpečený je lektor, ubytovanie, permanentka na predstavenia, vstup do festivalového stanu a 2 stravné lístky na deň). Cestovné si účastníci hradia sami. Poplatok sa platí v hotovosti pri prezentácii, ktorá je 25. augusta 2017 od 10.00 h do 12.00 h v priestoroch martinského SKD Divadelná ul. č. 1, foyer Štúdia.
Počet účastníkov v jednotlivých dielňach je limitovaný. V prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu podľa dátumu prijatia prihlášky. Tvorivé divadelné dielne sú určené všetkým záujemcom o divadlo, ktorí dosiahli vek 15 rokov.  Neplnoletí účastníci sa môžu na tvorivých dielňach zúčastniť iba so súhlasom rodičov. Potvrdenie o súhlase od rodičov spolu s uvedením kontaktov na rodiča odovzdajú účastníci organizátorom pri akreditácii. Frekventanti dielní sú povinní zúčastniť sa na záverečných prezentáciách, ktoré budú 29. augusta 2017. Deň odchodu je 29. august 2017. Internát je potrebné opustiť do 10.00 h.
Kompletne vyplnenú záväznú prihlášku treba poslať do 31. júla emailom na adresu: martina.koval@nocka.sk, alebo poštou na adresu: Národné osvetové centrum, Mgr. art. Martina Majerníková Kovaľ, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Prihláška Klaun v hračkárstve
Prihláška Scénografia
Prihláška Divadlo poézie