Preskočiť na obsah

Detská dramatická tvorivosť

Zlatá priadka 2018

Nový organizačný poriadok

Od januára 2018 začal platiť nový organizačný poriadok Zlatej priadky. Je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach a Príkazu ministra č. 24/2017, ktorým sa vydáva Štatút Rady ministra pre oblasť súťaží a pre riešenie úlohy podpory nadanej mládeže.
Organizačný poriadok Zlatá priadka 2018