Preskočiť na obsah

Detská dramatická tvorivosť

Zlatou priadkou bude žiť celá Šaľa

V dňoch 25. – 28. mája ovládnu mesto Šaľa deti. Na 46. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa predstaví 16 detských divadelných súborov, ktoré prešli cez krajské kolá súťaže. Pre vedúcich a režisérov súborov, seminaristov a lektorov sú určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ako aj divadelný workshop Cesta k metafore s deťmi staršieho školského veku pod vedením MgA. Mariany Čížkovej. Pre deti si študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU pripravili bohatý program, ktorého súčasťou budú predstavenia pre deti a tvorivé dielne.
Viac
Propozície
Zoznam postupujúcich súborov
Pozvánka s programom