Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Štyri voľné pracovné pozície

Narodné osvetové centrum hľadá záujemcov o obsadenie nasledujúcich štyroch pracovných pozícii: správca registratúry, výskumný pracovník pre oblasť kultúry,  stážista v Odbore výskumu a štatistiky kultúry a kurátor.
Viac

Výzva pre recitátorov

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí organizuje v spolupráci s NIPOS v Prahe a Národným osvetovým centrom v Bratislave 53. medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí v dňoch 19. – 21. októbra 2017. Súčasťou festivalu je aj dvojkolová súťaž českých a slovenských amatérskych recitátorov.
Viac

Viva il canto otvorí Carmina Burana

Carmina BuranaEvanjelický kostol v Spišskej Novej Vsi sa stane na dva dni centrom zborového spevu. Počas 3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 2017 tu bude súťažiť 11 speváckych zborov (280 spevákov) z celého Slovenska. Na otváracom koncerte v piatok 20. 10. 2017 o 19.00 hod v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi zaznie vokálno-inštrumentálne dielo Carla Orffa Carmina Burana v podaní víťaza 1. ročníka tejto súťaže Miešaného speváckeho zboru Collegium Technicum a významných sólistov pod taktovkou Pavla Tužinského.
Viac

Literárny Zvolen 2017

Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Zvolen sa uskutoční 27. a 28. októbra 2017 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Súčasťou podujatia bude aj vystúpenie Martina Geišberga a rozborový seminár. O víťazoch tento rok rozhodovala porota v zložení: Erik Ondrejička, Pavol Rankov, Iris Kopcsayová, Marián Bančej.
Pozvánka

Metodické stretnutie s ROS

Národné osvetové centrum pozýva zástupcov regionálnych osvetových zariadení na metodické stretnutie zamerané na oblasť kultúrno-osvetovej činnosti (žánre ZUČ a vzdelávanie). Stretnutie sa uskutoční v dňoch 16. – 17. 10. 2017 v Modre. Elektronický prihláškový dotazník treba vyplniť do 5. 10. 2017.

Prihláška
Program

Vyhodnotenie a vernisáž AMFO 2017

V dňoch 3. – 5. novembra sa v priestoroch Galérie Mlyny v Nitre uskutoční vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy AMFO 2017, odborný rozborový seminár a  tvorivé dielne. V tomto roku sa uskutočnilo viacero okresných a regionálnych kôl súťaže a krajské sa konali vo všetkých ôsmich krajoch.
Výsledky súťaže
Zoznam vystavujúcich autorov

Scénická žatva vo svetovej sedmičke

Súťaž slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou Scénická žatva získala mimoriadne medzinárodné ocenenie. Je jedným zo 7 festivalov z celého sveta, ktoré boli koncom augusta ocenené na 16. svetovom divadelnom festivale a 33. kongrese medzinárodnej mimovládnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA v Monaku. Ocenenia pre divadelníkov a medzinárodné divadelné festivaly AITA/IATA udeľovala po prvý raz. Dôvodom boli dve významné jubileá – 60. výročie vzniku Svetového festivalu amatérskeho divadla a 65. výročie založenia AITA/IATA. Scénická žatva bola ocenená práve v čase konania 95. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov. Cenu do Martina priviezol predseda Slovenského strediska AITA/IATA Jozef Krasula a na pódiu Národného domu ju prevzal generálny riaditeľ Národného osvetového centra Jaroslav  Mendel. Okrem Scénickej žatvy boli na kongrese v Monaku ocenené tieto festivaly: Svetový festival detského divadla v Lingene (Nemecko), Jiráskov Hronov (Česko), putovný festival  NEATA (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Faerské ostrovy, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Švédsko ), AACTFest na Floride (USA), Medzinárodný festival v Toyame (Japonsko) a Svetový festival divadla (Monako).

Foto: Peter Zákuťanský

Dedinou roka je Oravská Polhora

Dedina roka 2017V národnej súťaži Dedina roka 2017 súťažilo 20 obcí. Hodnotiaca komisia udelila prvé miesto obci Oravská Polhora v okrese Námestovo, druhé miesto obsadila obec Zemné v okrese Nové Zámky a tretie miesto obec Blatnica v okrese Martin. Viac na http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2017.

UNICA 2017

UNICA 2017 - medailaNa 79. festivale a kongrese amatérskeho filmu UNICA 2017 v Dortmunde získalo Slovensko striebornú medailu za animovaný film Adely Križovenskej Kapušiansky hrad a Čestné uznanie za videoklip Marcela Meluša a skupiny autorov z Nitrianskeho kraja One Take. Slovensko reprezentovali  filmy ocenené na tohtoročnej súťaži amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017. Šesť z nich bolo zaradených do hlavnej súťaže a dva Stručná informácia Emila Chlebničana, Marcely Chlebničanovej z Kriváňa a Keď musíš... Jána Kusku a Nicolausfilmu z Liptovského Mikuláša sa zúčastnili samostatnej súťaže minútových filmov World Minute Movie Cup. Viac informácií o podujatí, ktoré sa konalo od 5. – 12. augusta 2017, nájdete na http://unica-web.com/.

Slovensko v Európe pre občanov prvé

Slovenskí žiadatelia o podporu z programu Európa pre občanov sa už naučili pripravovať aj väčšie projekty. Dôkazom toho sú tri projekty, z ktorých každý získal z programu sumu okolo 100-tisíc eur. Dokopy získalo podporu 28 slovenských projektov v celkovej výške 962 000 eur. V rámci 33 krajín zapojených do programu Európa pre občanov sa tento rok Slovensko ocitlo na prvom mieste ako krajina s najvyšším počtom úspešných projektov. Európsky priemer bol 8 úspešných projektov na krajinu. Národným koordinačným a implementačným orgánom programu Európa pre občanov je Európsky kontaktný bod, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.
Viac

Výstava v Národnom osvetovom centre

V priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 v Bratislave je do konca júna 2017 výstava zostavená zo súťažných diel dvoch ročníkov celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Záujemcovia si môžu pozrieť tvorbu detí a mládeže od 6 do 19 rokov zo všetkých kútov Slovenska denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred na  e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk alebo telefonicky +421/2/204 71 226. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Víťazná práca 12-ročnej Evy Serdelovej, Svätopluk I.

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.