Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Literárny Zvolen pozná víťazov

V posledný novembrový piatok si v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene prevzali ocenenia víťazi 24. ročníka súťaže Literárny Zvolen. O udelení ocenení rozhodovala porota v zložení Sandra Polovková, Miroslava Ábelová a Silvester Lavrík. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bol aj rozborový seminár. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.
Výsledky
Zborník

Milujem (3D) Slovensko

Milujem SlovenskoNárodné osvetové centrum popularizuje hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska aj prostredníctvom digitalizácie. Kultúrne objekty v ich digitálnej 3D podobe, ktoré zdigitalizovalo NOC, čoskoro využije aj Rozhlas a televízia Slovenska v rámci svojej súťažno-zábavnej a vedomostnej šou Milujem Slovensko. V tejto relácii uvidia diváci hrady, zámky, chrámy, či celé mestá Slovenska z vtáčej perspektívy a budú môcť pozorovať detaily, ku ktorým by sa v reálnom svete nedostali. Diváci ich môžu vidieť v reláciách Milujem Slovensko, ktoré bude Jednotka vysielať 9. 12., 16. 12. a 31. 12. 2016.

Slovenská kronika 2016: víťazi sa stretli v Martine

Martin sa tento rok opäť stal na jeden deň hlavným mestom slovenských kronikárov. V priestoroch Slovenskej národnej knižnice sa 15. novembra zišlo vyše 80 kronikárov, autorov monografií a zástupcov obcí a miest zo všetkých regiónov, ktorí prišli na slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži Slovenská kronika 2016. Súčasťou odovzdávania ocenení v súťaži organizovanej Národným osvetovým centrom boli tiež dva semináre – rozborový a odborný pod názvom Kroniky a kronikári v 21. storočí, ktorý lektoroval Mgr. Tomáš Hromádka z Českej republiky.
Viac

Úspešný rok divadelného súboru DRIM

Nitriansky DRIMDivadelný súbor DRIM  zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre, ktorý zvíťazil na tohtoročnej celoštátnej súťaži a prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, zvíťazil vo svojej kategórii aj na IX. ročníku medzinárodného festivalu amatérskeho divadla LichtArt v ukrajinskom Rivne. Súboru pod vedením Marice Šiškovej prinieslo víťazstvo naštudovanie predstavenia na motívy knihy Pavla Sanajeva s názvom Pochovajte ma za lištu.
Viac

Sociálna prevencia 1/2016 je venovaná deťom

Prospech dieťaťa patrí k imperatívom našej západnej civilizácie. Dohovor o právach dieťaťa, ku ktorému sa prihlásilo aj Slovensko, uvádza: Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, vykonávaných či už súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Možnostiam, ako myslieť na deti a diferencovane predchádzať sociálnopatologickým javom, je venované aj najnovšie vydanie odborného časopisu Sociálna prevencia.
Časopis

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.

Porota rozhodla o víťazoch skladateľskej súťaže

SOZANedostatok nových skladieb najmä pre detské spevácke zbory viedla Národné osvetové centrum k vyhláseniu autorskej skladateľskej súťaže. Do súťaže vypísanej v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským v decembri 2015 sa prihlásilo 21 skladateľov so 47 skladbami. O víťazoch anonymnej súťaže rozhodovala trojčlenná odborná porota navrhnutá poradným zborom NOC pre zborový spev v zložení prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., prof. Jevgenij Iršai, PhD. a doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
Výsledky